Zastrzeżenia prawne

Informacje Prawne o Nautica Nord Michał Korneszczuk

 

Adres:
ul. Gradowa 11
80-802 Gdańsk
Numer ewidencji działalności gospodarczej: 121998
Regon: 220028815
NIP: 584-108-67-41

 

tel.: 058 350 61 31
fax.: 058 732 23 63
e-mail: info@nauticanord.pl
www: nauticanord.pl

 

Nautica Nord Michał Korneszczuk działa jako agent ubezpieczeniowy w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym i został wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, gdzie można sprawdzić wpis, pod nr zezwolenia 11183469/A. Wniosek o udzielenie informacji, czy podmiot wpisany jest do rejestru może być skierowany do Komisji Nadzoru Finansowego ustnie lub pisemnie, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznie:

 

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. (48) 22 262-50-00
fax (48) 22 262-51-11 (95)
e-mail: info@knf.gov.pl

 

 

Zastrzeżenia Prawne

 

Informacje i dane zaprezentowane na niniejszej stronie internetowej nie stanowią propozycji lub oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również propozycji dotyczącej możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są podane wyłącznie do celów informacyjnych.

 

Informacje i dane na stronie są regularnie sprawdzane i uaktualniane. Pomimo dokładania wszelkich starań aby dane na stronie były aktualne możliwe jest, że niektóre informacje będą nieaktualne. W związku z tym Nautica Nord nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ważność, poprawność i kompletność informacji dostępnych na stronie. Powyższe zastrzeżenie ma zastosowanie również do innych stron, które mogą być dostępne za pomocą linków hipertekstowych. Ponadto, Nautica Nord zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnia informacji na stronie.

 

Zawartość i struktura strony Nautica Nord jest chroniona prawem autorskim.