Zapytanie Pakiet Czarterowy

W celu przygotowania wniosku ubezpieczeniowego prosimy o wybranie odpowiedniego ubezpieczenia i wypełnienie formularza. Drogą e-mailową zostanie wówczas przesłany zwrotnie link do strony z indywidualnym wnioskiem ubezpieczeniowym, a także, w osobnej wiadomości, pozostałe informacje wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
Ubezpieczenie Pakiet Czarterowy wykupić można 21 dni od podpisania umowy czarteru lub nie później niż 30 dni przed wypłynięciem w rejs.
Jeśli ubezpieczenie kaucji oferowane w pakietach jest niewystarczające, wówczas poszerzyć je można o dodatkowe Ubezpieczenie Kaucja Plus (Bond Insurance Plus). Umożliwia ono zwiększenie sumy, do której kaucja jest ubezpieczona.
(* – pola obowiązkowe)

Ubezpieczenie Pakiet Czarterowy może być zawarte tylko przez osobę, która zawarła umowę czarteru.

Ubezpieczenie Pakiet Czarterowy przeznaczone jest tylko dla osób fizycznych (nie ma możliwości zawarcia tego ubezpieczenia jeśli czarterującym jest firma).

Rodzaj wybranego pakietu *:

Udział własny *:

Kaucja *:

Data podpisania umowy czarteru *:

Czas trwania czarteru (dokładna data od kiedy/do kiedy) *:
 

Model jachtu *:

Dane skippera niezawodowego (imię, nazwisko, kraj, data urodzenia) *:

Adres e-mail właściciela polisy, na którym ma być założone indywidualne konto klienta *:
 
 

Imię i nazwisko właściciela polisy (osoba czarterująca jacht) *:

Numer telefonu właściciela polisy *:

Data urodzenia właściciela polisy *:

Adres pocztowy właściciela polisy *:

Administratorem danych osobowych jest Nautica Nord w Gdańsku, ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk. Administrator przetwarza dane osobowe dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyceny składki ubezpieczenia w celu zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz przesłania zamówionej informacji handlowej dotyczącej oferty ubezpieczeniowej. W celu przeprowadzenia wyceny administrator może przekazać udostępnione dane ubezpieczycielom i podmiotom pośredniczącym. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, iż o przysługującym mi prawie do dostępu do moich danych, ich poprawiania, dobrowolności ich podania oraz prawie żądania zaprzestania ich przetwarzania i wyrażeniu sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883.

Przepisz poniższy kod:

captcha

Na skróty

Zapytaj o wycenę Telefon alarmowy