Zapytanie OC Skippera

W celu przygotowania wniosku ubezpieczeniowego prosimy o wybranie odpowiedniego ubezpieczenia i wypełnienie formularza. Drogą e-mailową zostanie wówczas przesłany zwrotnie link do strony z indywidualnym wnioskiem ubezpieczeniowym, a także, w osobnej wiadomości, pozostałe informacje wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
(* – pola obowiązkowe)


Ubezpieczenie OC Skippera jest ubezpieczeniem rocznym, które wznawia się automatycznie na kolejny rok ubezpieczeniowy (umowę można wypowiedzieć pisemnie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia).

 

Ubezpieczenie OC Skippera przeznaczone jest dla osób pływających na obcych jednostkach.

 

 

Imię i nazwisko *:

Adres *:

Data urodzenia *:

Numer telefonu *:

Typ użytkowania *:

Wysokość sumy gwarancyjnej *:

Długość jachtu *:

Data rozpoczęcia ochrony *:

E-mail *:

Administratorem danych osobowych jest Nautica Nord w Gdańsku, ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk. Administrator przetwarza dane osobowe dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyceny składki ubezpieczenia w celu zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz przesłania zamówionej informacji handlowej dotyczącej oferty ubezpieczeniowej. W celu przeprowadzenia wyceny administrator może przekazać udostępnione dane ubezpieczycielom i podmiotom pośredniczącym. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, iż o przysługującym mi prawie do dostępu do moich danych, ich poprawiania, dobrowolności ich podania oraz prawie żądania zaprzestania ich przetwarzania i wyrażeniu sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883.

Przepisz poniższy kod:

captcha

Na skróty

Zapytaj o wycenę Telefon alarmowy