Ubezpieczenie całkowitej utraty jachtu

Niniejsze ubezpieczenie obejmuje całkowitą utratę jachtu w wyniku wypadku, pożaru, uderzenia pioruna, siły wyższej lub kradzieży.

Ubezpieczenie Szkody Całkowitej Jachtu Pantaenius zabezpieczenia Twoją jednostkę przed najgorszym z możliwych scenariuszy. Częściowe szkody na jachcie, silniki przyczepne lub wózki podłodziowe nie są objęte ubezpieczeniem.

Jest możliwe wyszczególnienie oddzielnej sumy ubezpieczenia dla silników przyczepnych i wózków podłodziowych. Koszty ratownictwa, usuwania wraku i  odpadów, są zwracane bez ograniczeń, tj. w wysokości przewyższającej uzgodnioną kwotę ubezpieczenia (stałą wartość).

 

Warunki Ubezpieczenia Jachtu Pantaenius (WUJP)

Na skróty

Zapytaj o wycenę Telefon alarmowy