Ubezpieczenie Pantaenius OC Skippera

„Będąc Skipperem są Państwo osobiście odpowiedzialni swoim majątkiem za wszystkie spowodowane osobom trzecim szkody, wyrządzone za pomocą obcego jachtu.”

 

Ubezpieczenie Pantaenius OC Skippera chroni osobę ubezpieczoną przez cały rok przed szkodami poniesionymi w trakcie korzystania z obcych jachtów. Ubezpieczenie to wchodzi w życie w momencie, gdy ubezpieczenie jachtu nie pokrywa danej sytuacji. Ochrona ubezpieczeniowa występuje również podczas pływania pontonami jachtu lub innymi środkami sportów wodnych, np. nartami wodnymi. Ubezpieczenie jest przewidziane dla osób prywatnych jak i żeglarzy zawodowych.

 

Ubezpieczenie OC Skippera jest ubezpieczeniem rocznym, które wznawia się automatycznie na kolejny rok ubezpieczeniowy (umowę można wypowiedzieć pisemnie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia).

 

Ubezpieczenie OC Skippera przeznaczone jest dla osób pływających na obcych jednostkach.

 

Dodatkowe zalety produktu to:

 

  • Wysokie sumy gwarancyjne,
  • Ubezpieczona utrata następnych czarterów do 20.000,- EUR,
  • Ubezpieczone koszty aresztowania jachtu do 100.000,- EUR,
  • Ubezpieczone szkody spowodowane zanieczyszczeniem wody,
  • Pokryte szkody w prowadzonym jachcie spowodowane rażącym niedbalstwem,
  • Obowiązek obrony Ubezpieczonego przed nieuzasadnionymi roszczeniami!

 

Składki roczne ubezpieczeń OC Skippera wyglądają następująco:

 

Suma gwarancyjnaUżytek prywatnyUżytek zawodowy
długość jachtu <17mdługość jachtu >17mdługość jachtu <17mdługość jachtu >17m
6 mln EUR€71,43€109,24€214,28€714,28
10 mln EUR€107,14€130,25€321,43€1 071,43

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pantaenius Odpowiedzialności Cywilnej Skippera

 

Chcesz skorzystać z tego ubezpieczenia? Wypełnij formularz zapytania.

Masz jakieś pytania? Napisz e-mail lub zadzwoń do nas!

Na skróty

Zapytaj o wycenę Telefon alarmowy