Często zadawane pytania

 • Co muszę zrobić aby otrzymać polisę Pantaenius?

Po przesłaniu do nas swojego zapytania otrzymasz wycenę ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy. Jeśli zdecydujesz się zawrzeć z nami ubezpieczenie wydrukuj aplikację (wniosek) podpisz i odeślij do Nautica Nord faksem lub zeskanowaną e-mailem. Na jej podstawie Pantaenius wystawia polisę, która jest wysyłana pocztą.

 • Od kiedy ubezpieczenie jest ważne?

Ubezpieczenie jest ważne od godziny 12.00 dnia wskazanego na Polisie i momentu opłacenia pierwszej składki. Może to być np. dzień następny po dniu wysłania aplikacji.

 • Jak jest usuwana szkoda w Pantaenius?

Procedura postępowania podczas szkody:

  • zgłoszenie do Pantaenius najlepiej przez telefon alarmowy (czynny 24/7), w najkrótszym możliwym czasie.
  • przekazanie opisu zdarzenia (raport) do Pantaenius.
  • Pantaenius decyduje o trybie usuwania szkody:

Jeśli szkoda jest prosta: – klient naprawia szkodę i przedstawia rachunki, Pantaenius wypłaca odszkodowanie.

Jeśli szkoda jest skomplikowana: – Pantaenius wysyła eksperta, który ocenia szkodę i wybiera dalszą drogę postępowania. W efekcie końcowym Pantaenius pokrywa szkodę.

Więcej o postępowaniu w trakcie szkód >>

 • Jaką formę ma w Pantaenius udział własny w ubezpieczeniu Casco?

Oferujemy ubezpieczenia z udziałem własnym ustalanym kwotowo. Tzn. ustalona kwota jest potrącana od każdej szkody częściowej. W przypadku szkód całkowitych udział własny nie jest potrącany. Np. w przypadku kradzieży jachtu wypłacana jest cała suma ubezpieczenia.

 • Czy istnieje możliwość rozłożenia płatności składki na raty?

W przypadku bardzo wysokich składek oferujemy płatności w ratach półrocznych (zwyżka w składce + 3%) lub kwartalnych (zwyżka +5%).

 • Czy potrzebuję Kartę Bezpieczeństwa, aby ubezpieczyć mój jacht w Pantaenius?

Nie, Pantaenius nie wymaga Karty Bezpieczeństwa.

 

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Na skróty

Zapytaj o wycenę Telefon alarmowy