Ochrona danych

Wszystkie dane osobowe są zawsze traktowane jako poufne. Dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji handlowej są zabezpieczone.

 

Nautica Nord przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez Nautica Nord zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.) w związku z realizacją procesu wyceny składki ubezpieczenia, zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia oraz w celach marketingowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy. Nautica Nord zapewnia Użytkownikom oraz osobom, których dane dotyczą możliwość wniesienia żądania zaprzestania przechowywania i / lub przetwarzania danych, w dowolnym czasie przez złożenie zawiadomienia do Nautica Nord. Dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane na żądanie pod warunkiem, że nie istnieją żadne kontraktowe lub stosowne „uzgodnienia (np. obowiązek przechowywania)” stojące na drodze takiego usunięcia / blokowania. Jeśli jest taka potrzeba, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail pod adres: info@nauticanord.pl.

 

Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie.

 

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.