Sympozjum „Od szkolenia do bezpiecznego żeglowania”

phoca_thumb_l_konfa_do_tekstu

Pomorski Związek Żeglarski wrócił do tradycji organizowania konferencji bezpieczeństwa żeglarskiego spotkaniem, które odbyło się 11 kwietnia 2015 r. w Szkole Morskiej w Gdyni. Tematem sympozjum było „Od szkolenia do bezpiecznego żeglowania”. Firma Nautica Nord była częścią konferencji – Michał Korneszczuk przedstawił zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na wodzie, wymogów bezpieczeństwa ISAF i ubezpieczeń.

 

Patronat honorowy nad spotkaniem objęli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.


Blisko 70 uczestników przybyło z Gdańska, Gdyni, Redy, Słupska, Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, Mechelinek, Szczecina, Chojnic, Piły, Chodzieży, Elbląga, Pucka, Kościerzyny, Mielna, Warszawy, Giżycka, Kaczor i Budzynia.

 

Konferencję otworzył prezes PoZŻ Bogusław Witkowski wskazując jej podstawowe zadanie: – Mówienie o tym jak pływać bezpiecznie, jak pływać z przyjemnością i jak pływać z morzem, a nie przeciwko morzu. – Dzisiejsze spotkanie ma także być przyczynkiem do krzewienia idei morskości Polski w całym kraju, nie tylko na Pomorzu – dodał prezes.


Zebranych przywitali również kpt. Alfred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej, która była partnerem konferencji i kpt. Bogdan Olszewski, przewodniczący Rady Programowej Forum Nauczycieli Żeglarstwa, współorganizatora sympozjum.

 

Uczestnicy wysłuchali ośmiu wystąpień.

 

Kpt. Bogdan Matowski, wieloletni pracownik Urzędu Morskiego w Słupsku, analizował przyczyny wypadków jachtowych. Podkreślał, że każdorazowa decyzja o wyjściu w morze winna uwzględniać stan techniczny i wyposażenie jachtu, warunki hydrometeorologiczne – aktualne i przewidywane – trasę rejsu, wiek i poziom wyszkolenia załogi, i w końcu doświadczenie żeglarskie samego kapitana.

 

Rafał Wojtyra, kierownik Inspektoratu Nadzoru Statków Śródlądowych, Jachtów i Łodzi Polskiego Rejestru Statków SA omawiając aktualne wymogi PRS-u odnośnie bezpieczeństwa jachtów, odniósł się nie tylko do wymagań i przepisów opracowywanych i uaktualnianych przez Polski Rejestr Statków, ale także do innych standardów obowiązujących w Europie.


Kpt. ż.w. Andrzej Królikowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zanim przeszedł do prezentacji „Krajowego system bezpieczeństwa morskiego”, wspomniał o globalnych problemach związanych z bezpieczeństwem w wybranych sektorach przemysłu morskiego.

 

Zapowiadanego następnie Zbigniewa Kurowickiego, prezesa Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który nie mógł przybyć, zastąpił Dariusz Luma, kierownik Stacji Ratowniczej w Giżycku, szef Centrum koordynacji Ratownictwa Wodnego. Mówił o bezpieczeństwie żeglarzy śródlądowych na przykładzie pracy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, wskazując m.in. obszar działania i zagrożenia.

 

Żeglarz regatowy i morski Michał Korneszczuk, założyciel firmy Nautica Nord, partnera niemieckiego ubezpieczyciela Pantaenius w Polsce, przedstawił osiem najczęstszych wypadków na wodzie, opowiedział na co zwracać uwagę przy ubezpieczaniu jachtów, zaprezentował także wymogi ISAF w kwestii bezpieczeństwa jachtu.

 

Kpt. Bogdan Olszewski, nauczyciel akademicki, instruktor wykładowca, autor „Sztuki nauczania żeglarstwa”, przedstawił problemy bezpieczeństwa w świetle doświadczeń szkoleniowych. Podkreślał, że kluczowym zadaniem instruktora – nauczyciela żeglarstwa jest skuteczne przygotowanie swoich uczniów do walki, rozumianej jako zmaganie się z siłami pozaludzkimi. Przedstawił listę zaniedbań, będących przyczyną wypadków jachtowych, które mogą mieć źródło w wadliwym szkoleniu i wskazywał utracone z systemu nauczania faktory bezpieczeństwa żeglugi jachtowej.

 

Kpt. Krzysztof Januszewski z SAR, zawodowo zajmujący się telekomunikacją i teleinformatyką przedstawił organizację radiokomunikacji morskiej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi w obszarze Morza Bałtyckiego.

 

– Radiokomunikacja jest często ostatnią deską ratunku – podkreślał. – Jeżeli żeglarz jest kiepsko wyszkolony, ma niskie kwalifikacje, choruje, to często podejmuje błędne decyzje. A wystarczy zasięgnąć porady przez radio. To może uratować życie, ale także zaoszczędzić wielu problemów.

 

Sobotnie spotkanie zakończyło wystąpienie Marka Długosza, dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) w Gdyni. Opowiedział o strukturze SAR i podkreślał, że zajmuje się ona ratowaniem życia, a nie mienia, o czym żeglarze często zapominają.

 

– Od tej reguły są wyjątki – wyjaśniał dyrektor. – Jeżeli najbezpieczniejszym i jedynym sposobem ratowania ludzi jest podanie holu i przetransportowanie jachtu do miejsca bezpiecznego, wówczas taką akcję traktujemy jako ratowanie życia i jest ona bezpłatna.

 

W ostatnim słowie Bogdan Olszewski dziękując przybyłym, wyraził nadzieję, że konferencje bezpieczeństwa organizowane będą już teraz regularnie.Multimedia z konferencji:
– teksty/prezentacje wystąpień >>TUTAJ<<
– zdjęcia >>TUTAJ<<
– zapis filmowy >>TUTAJ<<phoca_thumb_l_konfa_do_tekstu


Źródło: wiadomości POZŻ

powrót do aktualności