Czy pomyślałeś już o ubezpieczeniu jachtu?

berge002

„Ostrożni żeglarze” często nie zawierają umów ubezpieczenia jachtu bazując na przeświadczeniu, że nigdy nie będzie im dane ponieść jakiejkolwiek szkody. Prawdopodobnie szybki wgląd w dokumentację  ubezpieczeniową odwiedzie niejedną osobę od trwania w takim przekonaniu.

Każdej zimy, firma Pantaenius specjalizująca się w ubezpieczaniu jachtów  dolicza się licznych pożarów przystani, co skutkuje szkodami całkowitymi znajdujących się tam jachtów. Osoba nie posiadająca ubezpieczenia casco jachtu w zasadzie  może pożegnać się ze swoją łodzią. Co więcej, może spodziewać się poniesienia ogromnych kosztów związanych z akcją ratunkową, które w przypadku posiadania ochrony zostałyby opłacone przez ubezpieczyciela.

Ponadto, co roku silne sztormy nieraz całkowicie niszczą mariny, uszkadzając przy tym poważnie łodzie. Tak zwani „ostrożni” właściciele jachtów mają również mały wpływ na zapobieganie kradzieży, która według statystyk Pantaeniusa wraz z kolizjami i pożarami jest najczęstszą przyczyną szkód. Drogie urządzenia elektryczne przechowywane w alternatywnych miejscach w czasie zimy mogą zostać w pełni spisane na straty, jeśli kradzież wystąpi przykładowo w Twojej piwnicy lub domu.

Każdy posiadacz łodzi wie jak bardzo prawdopodobne jest wpłynięcie na mieliźnie. Nie tylko prowadzi to do uszkodzenia konstrukcji ale może także spowodować zatonięcie jednostki. Ubezpieczenie casco jachtu okaże się korzystne w większości z powyższych przypadków. Pokrywa ono przede wszystkim koszty uszkodzenia jachtu oraz wyposażenia nie biorąc pod uwagę faktu czy to posiadacz polisy jest winien.

 

Przykładowo, jeśli w skutek wypadku podczas cumowania wystąpią szkody innych łodzi lub nawet pontonu, istotne jest aby posiadać ubezpieczenie OC, które obejmuje szkody wyrządzone przedmiotom, osobom trzecim oraz szkody mienia.
Właściciele jachtów zdają sobie sprawę jak ważne jest posiadanie ubezpieczenia OC tak szybko, jak tylko w ich ręce trafia faktura za spowodowane szkody. Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna kiedy wypadki dotyczą śmierci, niezdolności do pracy lub inwalidztwa. Tak pokaźne lub stałe kwoty są pokrywane z ubezpieczenia OC.

 

powrót do aktualności